Sponsorplan

Het Helmonds Kamerkoor is een ensemble van ongeveer 20 ervaren zangers, dat kamerkoormuziek uit verscheidene stijlperiodes uitvoert op hoog amateurniveau, van oude polyfone muziek tot eigentijdse composities.

Het kamerkoor werd in 1948 opgericht door Christ Koolen en staat sinds mei 2017 onder muzikale leiding van dirigent Peter-Paul van Beekum. Naast de wekelijkse repetities en de studiedagen presenteert het koor jaarlijks een religieus en wereldlijk programma in en buiten Helmond.

In 2023 vierde het Helmonds Kamerkoor haar 75 jarig bestaan met een fantastisch concert met werken van de Helmondse componisten Erik Lotichius, Theo van de Kerkhof, Paul Chartrou, Frans van de Eynden en (koorlid) Cor Nooijen.

In de huidige tijd wordt het steeds moeilijker om financieel het hoofd boven water te houden. Wij zijn op dit moment afhankelijk van contributies van de leden, subsidie van de gemeente Helmond en donaties en giften van onze toehoorders. Elke financiële bijdrage is dus welkom en daarom hebben wij Liefhebbers van het Helmonds Kamerkoor opgericht.

U kunt donateur van het Helmonds Kamerkoor worden door het storten van een jaarlijkse bijdrage naar keuze. Afhankelijk van uw bijdrage wordt u een ´Liefhebber van het Helmonds Kamerkoor´ of een ´Grote Liefhebber van het Helmonds Kamerkoor´, zie het schema hieronder.

Uw naam en bijdrageOns gebaar
Liefhebber vanaf € 25,00 tot € 50,00U ontvangt tijdig informatie over onze concerten.
U krijgt 1 gratis toegangsbewijs of 1 gereserveerde plaats voor één van onze concerten.
Grote Liefhebber vanaf € 50,00U ontvangt tijdig informatie over onze concerten.
U krijgt 2 gratis toegangsbewijzen of 2 gereserveerde plaatsen voor één van onze concerten.

Wij hopen dat u een Liefhebber van het Helmonds Kamerkoor wilt worden. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL86 ABNA 0488 0350 15 ten name van Helmonds Kamerkoor.

Meld ook s.v.p. uw gegevens (naam, adres, postcode / woonplaats en uw e-mailadres) naar: Penningmeester Helmonds Kamerkoor.